Livet til Alex (15) ble brått snudd på hodet

Nå er han ansvarlig for fire småsøsken.

Alex mistet nylig faren til korona. Som eldstemann i søskenflokken føler han på voksne plikter og bekymringer for fremtiden. 

Med Jesus på laget har fotballen vært redningen for Alex

På fotballbanen får han lov til å være et barn. Her er han fri fra sorg og bekymringer. 

Du kan gi barn som Alex en trygg oppvekst

som hindrer veien inn i rus og kriminalitet.

Du kan redde liv, og la barn få være barn!