Livet på flaskefabrikkene

Tenk deg en hverdag hvor alt handler om å overleve

I et industriområde på Filippinene ligger det flaskefabrikker på rekke og rad. Her renses og vaskes brukte glassflasker til gjenbruk. Side om side står det mennesker i alle aldre, fra ung til gammel.

Jobber og bor på fabrikkene

Arbeiderne både jobber og bor på fabrikkene med familiene sine. I små rom kan en hel familie bo uten toalett og vaskemuligheter. Området er ikke egnet for barn.

Farlige kjemikalier

Å jobbe på flaskefabrikkene kan være helsefarlig. Hele dagen står arbeiderne med hendene nede i basseng fylt med Plumbolignende kjemikalier uten beskyttelse. Flaskene kan lett knuse, noe som er umulig å se nede i det møkkete vannet. Kjemikaliene som brukes gjør hendene tynne og derfor får de som jobber her lettere kutt og skader.

Lange arbeidsdager

Arbeiderne jobber syv dager i uka, opptil 14 timer om dagen. Til tross for hardt arbeid sitter de igjen med kun 30 kr etter arbeidsslutt.

Umulig mål

Mange av flaskefabrikkene setter mål om hvor mange flasker som må vaskes. Dette målet er umulig å klare for de fleste.

Avhengig av hjelp fra barna

Derfor er familiene avhengig av hjelp fra barna sine. Hvis familiene skal overleve må barna jobbe istedenfor å gå på skole. Det er en desperat situasjon.

Mister barndommen og muligheten for en bedre fremtid

For mange av barna er livet på flaskefabrikkene alt de kjenner til. Under farlige forhold mister de både barndommen og muligheten til en bedre fremtid.

Tilbake på skolebenken

Misjonsalliansen jobber nå med å få barna ut av fabrikkene og inn på skole. Gjennom alternativ utdanning kan barna komme tilbake på skolebenken. Utdanning gir dem nye muligheter.

Med din hjelp kan barna på flaskefabrikkene få skolegang!